University Mechanics Energy SKN Kalendarium Calendar Video Links CUMULUS GOOGLE1 GOOGLE2 GOOGLE3
INFORMACJE - STRONA W BUDOWIEAKTUALNO¦CI

03.06.2013 - Wizyta w Elektrowni "Kozienice"

3 czerwca 2013 r. odbyli¶my wycieczkę do Elektrowni "Kozienice". Od 25 maja 2012 r. elektrownia pracuje pod zmienion± nazw± - ENEA Wytwarzanie SA, jako jeden z zakładów wytwórczych Grupy Kapitałowej ENEA (z siedzib± w Poznaniu), jest wiod±c± spółk± obszaru Wytwarzanie. Elektrownia "Kozienice" znajduje się w ¦wierżach Górnych n./Wisł± w powiecie kozienickim, u stóp Puszczy Kozienickiej w woj. mazowieckim. Jest największ± co do wielko¶ci mocy zainstalowanej elektrowni± w Polsce w¶ród elektrowni opalanych węglem kamiennym (2880 MWe), a drug± w ogóle po Elektrowni "Bełchatów" (PGE BOT Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Bełchatów) opalanej węglem brunatnym (5350 MWe).

Podczas 3,5-godzinnego zwiedzania zakładu, skonfrontowali¶my wiedzę teoretyczn± wyniesion± podczas dotychczasowego studiowania z realiami potężnej elektrowni zawodowej. Zaczęli¶my od procesu nawęglania, tj. pocz±wszy od bocznicy kolejowej, poprzez laboratorium składu chemicznego paliwa (węgla kamiennego, zarówno tego z GOPu, jak i z LW Bogdanki), wywrotnicę, galerie nawęglania, po skład węgla. W "Kozienicach" obok spalania węgla, stosuje się również współspalanie biomasy.

Zakład posiada IOS (metoda mokra). Zobaczyli¶my, jak pracuje instalacja odsiarczania spalin zarówno w nastawni (przed komputerami), jak i na hali (namacalnie sprawdzili¶my, że produktem IOS jest gips).

Sercem elektrowni jest maszynownia, a w niej zespół kotłów i turbozespołów (turbin parowych i generatorów elektrycznych - 8 x 200 (225*) MW i 2 x 500 (560*) MW, * - po modernizacji). Natężenie hałasu, wysoka temperatura, orurowanie, ogrom mierników, zaworów, ponadto rozmiary kotłów i turbozespołów (ich masy, prędko¶ci obrotowe) oraz duża liczba urz±dzeń, takich jak: młyny węglowe, pompy, wentylatory, silniki elektryczne, autotransformatory (ich wysokie parametry pracy), instalacje odżużlania i odpopielania; to wszystko spowodowało, że odczuli¶my dopiero tu - czym jest tak naprawdę elektrownia konwencjonalna.

Mózgiem elektrowni s± nastawnie, w których bez przerwy s± monitorowane wszelkie parametry pracy elektrowni, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy zakładu, jak i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) przy współpracy z KDM (Krajowa Dyspozycja Mocy). Nastawnie oparte s± na wysokiej jako¶ci polskiej automatyce.

Na koniec obejrzeli¶my miejsce poboru oraz zrzutu wody potrzebnej do obiegu. Nad sam± Wisł± znajduje się szereg chłodni wentylatorowych, dzięki którym woda w rzece ma temperaturę odpowiedni± dla życia biologicznego w tutejszym ekosystemie.

20.12.2012 - Wizyta w ZUTEC

20 grudnia 2012 r. odbyli¶my krótk± wizytę w radomskiej firmie ZUTEC. Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej, zlokalizowany na radomskim Potkanowie, wykonuje usługi w branży ciepłowniczej dla firm oraz klientów indywidualnych. Jedn± z nich jest produkcja kompaktowych węzłów cieplnych - wymiennikowni.

Zapoznali¶my się z budow± takiego węzła cieplnego - procesem jego projektowania, konstruowania, transportu oraz montażu. Ważny jest również sposób ich eksploatacji - na terenie Radomia jest ich już bowiem kilkaset sztuk. Najwięcej kompaktowych węzłów cieplnych jest eksploatowanych przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - RadPEC SA.