University Mechanics Energy SKN Kalendarium Calendar Video Links CUMULUS GOOGLE1 GOOGLE2 GOOGLE3
SKN KOGENERACJA - STRONA W BUDOWIEStudenckie Koło Naukowe "Kogeneracja" powstało na mocy Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego,
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, z dnia 22 listopada 2012 r.
Skupia studentów stacjonarnych kierunku zamawianego Energetyka (w ramach programu "Z energią do nauki")
studiujących w latach 2012-2015.
Koło w swojej działalności korzysta z pomocy Projektu pt.: "Z energią do nauki. Kierunek zamawiany - Energetyka",
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "KOGENERACJA"

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Mechaniczny
Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki
Zakład Techniki Cieplnej
p. 122.3

kogeneracja.pr.radom.pl
OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

PREZES KOŁA
Członek Zarządu
Członek Założyciel
Administrator strony

V-ce Prezes
d/s naukowych

Członek Zarządu

V-ce Prezes
d/s finansowych i organizacyjnych

Członek Zarządu

Członek Koła
Członek Założyciel

Członkowie Koła